Besplatni porno filmovi kao i gole scene mogu biti kontroverzne u nekim kulturama jer može da ospori neke standarde za zajednice i skromnost ljudi. Ovi standardi variraju u zavisnosti od kulture, i zavise od vrste golotinja, koja je izložena, koji su delovi tela izloženi, trajanje izloženosti, u pozi, kontekstu, i drugim aspektima. Bez obzira, u mnogim kulturama golotinja u filmu i besplatni porno filmovi  podležu cenzuri ili rejtingu režima koji kontrolišu sadržaj filmova, sa namerom da ograničava sadržaj koji se smatra od strane vlasti nepoželjan. Oni mogu da budu štetni ili nepoželjni, moralno ili na drugi način. Mnogi direktori i producenti vrše autocenzuru, ograničava golotinju (i druge sadržaje) u svojim filmovima, da bi izbegli spoljnu cenzuru ili strogu ocenu, u zemljama koje imaju sistem ocenjivanja. Sam reditelj i producent može da odluči da ograniči golotinju zbog prigovora aktera, ili zbog širokog spektra drugih ličnih, umetničkih razloga.

Tokom godina, besplatni porno filmovi su bili izvor skandala i provokacije, ali njegovo prisustvo se danas tretira uglavnom prirodno, često sa golotinjama koja se prikazuje u scenama koja je prirodno  potrebna, kao što su one koje se odigravaju u prirodi ili u kupatilu ili u ljubavnim scenama. Na primer, mnogo filmova pokazuje buđenje seksualnog nagona kod ljudi, i to je sastavni deo prirodnog okruženja u kome se kreću. Odnos između slikara i njegovog modela, koji tradicionalno pozira gola, je kontekst jednog broja filmova. Ovi filmovi pokazuju blisku vezu između filma i tradicionalne umetnosti.