Deljenje snimaka, kao naprimer preko RedTube, je postalo svakodnevnica. Snimci će se čuvati na serverima i mogu da se gledaju iz oba mobilnih uređaja i na sajtu. Streaming medija je multimedijalni način da se stalno gledaju snimci predstavljeni od strane krajnjeg korisnika, dok se dostavlja od strane provajdera. Glagol „to stream“ se odnosi na proces dostavljanja medija na ovaj način; termin se odnosi na način isporuke medijuma, a ne samog medija, a njegova alternativa je preuzimanje. Medija plejer je program koji može da prenosi podatke (kao što je RedTube film) pre nego što je ceo fajl prenet. Razlikovanje način isporuke iz medija koja se distribuiraju odnosi se posebno na telekomunikacione mreže, kao i većinu sistema isporuke koji su ili sami po sebi streaming (npr radio, televizija) ili prirodno nonstreaming (na primer knjige, video kasete, audio). Na primer, u 1930-ih, muzika je bila među najranijim popularno dostupni streaming media; danas je internet televizija uobičajen oblik streamed medija. Termin „streaming mediji“ može da se odnosi i na medije, osim video i audio materijala, kao što su video skriveni podnaslovi, trake, i u realnom vremenu teksta, koji svi smatraju „striming tekstom“. Termin „streaming“ prvi put je upotrebljen u ranim 1990-ih kao bolje opis za video na zahtev na IP mrežama; a kasnije i na  RedTube i sličnim sajtovima. Za lajv striming, koji se odnosi na sadržaj koji se isporučuje uživo preko Interneta, potreban je oblik izvornog medija (npr video kamera, audio interfejs), koder da digitalizuje sadržaj, medijski izdavač i mreže isporuke sadržaja distribuciju i isporuku sadržaja.